MENU
pl en

ETAP 2. Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2019


ETAP 2. Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2019

Cena: 3 500.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie.

 1. Przedstawienie zakresu kształcenia.
 2. Przedstawienie środowiska laboratoryjnego.

II. Zarządzanie obiektami w środowisku domeny AD DS.

 1. Wprowadzenie.
  a: Struktura organizacyjna domeny AD DS.
  b: Konta użytkowników.
  c: Konta grup – typy, zakresy i powiązania.
  d: Modele administracyjne zarządzania w oparciu o konta grup.
  e: Konta komputerów.
 2. Ćwiczenia: zarządzanie kontami w środowisku domeny AD DS.
  a: Zarządzanie kontami użytkowników.
  b: Zarządzanie kontami grup i powiązaniami między nimi.
  c: Zarządzanie kontami komputerów.

III. Zarządzanie zasobami.

 1. Uprawnienia lokalne.
  a: Zarządzanie uprawnieniami lokalnymi NTFS.
  b: Uprawnienia standardowe i jednostkowe.
 2. Zasoby sieciowe.
  a: Zarządzanie zasobami sieciowymi.
  b: Uprawnienia sieciowe.
  c: Łączenie uprawnień sieciowych z lokalnymi.
 3. Ćwiczenia: zarządzanie dostępem do zasobów.
  a: Konfiguracja uprawnień lokalnych.
  b: Konfiguracja zasad inspekcji.
  c: Konfiguracja udostępniania i uprawnień sieciowych.
  d: Łączenie uprawnień lokalnych i sieciowych.

VI. Zarządzanie usługą wydruku.

 1. Konfiguracja usługi wydruku.
  a: Instalacja i konfiguracja kolejek wydruku.
  b: Udostępnianie kolejek wydruku.
  c: Pule drukarek i przekierowywanie wydruku.
 2. Ćwiczenia: Zarządzanie usługą wydruku.
  a: Instalacja i konfiguracja kolejek wydruku.
  b: Zarządzanie kolejkami wydruku w środowisku sieciowym.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Znajomość zarządzania rolą kontrolera domeny windows serwer lub ukończenie szkolenia Wdrażanie Windows Server 2019 z rolą kontrolera domeny

Cena: 3500 zł

Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania modeli administracyjnych zarządzania,
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań w zarządzaniu obiektami oraz kontami w środowisku Active Directory,
 • Informacja werbalna – umiejętność wdrożenia odpowiednich rozwiązań w środowisku Acitve Directory,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność konfiguracji usługi wydruku,
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji środowiska Active Directory, usługi wydruku i zastosowania funkcjonalności z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzenia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu administracji serwerami. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi zarządzać obiektami w środowisku Active Directory,
 • zna modele administracyjne zarządzania w oparciu o konta grup,
 • potrafi zarządzać kontami w środowisku domeny Active Directory Domain Services,
 • potrafi zarządzać zasobami (uprawnienia lokalne, zasoby sieciowe, zarządzanie dostępem do zasobów),
 • potrafi zarządzać i konfigurować usługi wydruku,
 • potrafi zarządzać kolejkami wydruku.
Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Sylwester Nowicki

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych.
 • Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 9 100 godzin przeprowadzonych zajęć
Informacje o trenerze 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Dudek

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Serwery Windows, Active Directory, sieci komputerowe

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Wykładowca – informatyk
 • Administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 2 100 godzin przeprowadzonych zajęć

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!