MENU
pl en

ETAP 2. Sposoby naprawy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.


ETAP 2. Sposoby naprawy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.

Cena: 4 300.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

ETAP 2. Sposoby naprawy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.
Plan ramowy >

PLAN RAMOWY KSZTAŁCENIA:

I. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy serwisowaniu urządzeń zasilanych napięciem przemiennym 230 V.

 1. Napięcia bezpieczne dla człowieka.
 2. Jak uniknąć porażenia napięciem elektrycznym.

II. Schemat ideowy omówienie i identyfikacja elementów na modułach.

 1. Wykorzystanie praktyczne schematu ideowego.

III. Budowa wyświetlacza, rola polaryzatorów.

 1. Rodzaje stosowanych wyświetlaczy.
 2. Środki ostrożności, aby nie uszkodzić wyświetlacza.

IV. Zajęcia z telewizorami, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

 1. Ocena stanu sprawności urządzenia.
 2. Przeprowadzenie diagnostyki i wskazanie uszkodzonych komponentów.
 3. Wymiana wskazanych komponentów i ocena efektów pracy.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Umiejętność lutowania - wymiana drobnych elementów SMD, średnich i małych układów ICI  lub ukończenie szkolenia Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory..

Cena: 4300 zł

Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów urządzeń wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wyboru odpowiedniej strategii naprawy usterki,
 • Strategia poznawcza – umiejętność naprawy usterek w urządzeniach z wyświetlaczem LCD,
 • Informacja werbalna – umiejętność pozyskania i przekazania informacji na temat powodu awarii,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność posługiwania się narzędziami serwisowymi i pomiarowymi,
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii montażu i naprawy urządzeń.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną naprawę urządzeń elektronicznych wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna zasady bezpieczeństwa przy serwisowaniu urządzeń zasilanych napięciem przemiennym 230 V,
 • potrafi charakteryzować elementy na poszczególnych modułach z użyciem schematu ideowego,
 • potrafi charakteryzować budowę wyświetlacza,
 • potrafi definiować role polaryzatorów,
 • posiada praktyczne doświadczenie w diagnostyce i naprawie urządzeń wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD).
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Wiesław Atłas

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika. Elektromechanika

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie. Technik elektronik

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 30 lat serwisowania urządzeń elektronicznych, w tym laptopów, technologii LCD, monitory i TV

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1 350 godzin przeprowadzonych zajęć. Kurs pedagogiczny. 5 lat doświadczenia w szkoleniu uczniów klas 4 i 5 Liceum Zawodowego i Technikum Elektronicznego ZSZ w Pabianicach w cyklach 5-tygodniowych
Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów. 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!