MENU
pl en

ETAP 2. Sieci Cisco, Huawei, VyOS dla zaawansowanych

ETAP 2. Sieci Cisco, Huawei, VyOS dla zaawansowanych

Cena: 4 700.00zł netto

ETAP 2. Sieci Cisco, Huawei, VyOS dla zaawansowanych
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Filtracja ruchu sieciowego a działanie protokołów wysokiej dostępności HA.

 1. Kontrolowanie dostępu użytkowników poprzez usługę Port-Security.
 2. Filtracja ruchu sieciowego poprzez listy ACL.
 3. Konfigurowanie protokołu NTP.
 4. Zarządzenie konfiguracją.
 5. Zabezpieczanie dostępu administratorskiego.
 6. Podstawy protokołu i adresacji Ipv6.
 7. Protokoły HA na urządzeniach sieciowych (VRRP, HSRP,GLBP, Cluster VyOS).
 8. Kontrolowanie dostępu użytkowników poprzez usługę Port-Security.
 9. Filtracja ruchu sieciowego poprzez listy ACL.

II. Protokół BGP na styku z operatorem.

 1. Wstęp do protokołu BGP.
 2. Bazowa/prosta konfiguracja.
 3. Cechy i funkcje protokołu BGP.
 4. Mechanizmy wyboru drogi i atrybuty BGP.
 5. Podstawowa implementacja protokołu BGP.

III. IGP w protokole BGP, czyli jak podzielić ruch. 

 1. EIGRP /OSPF - różnice.
 2. EIGRP/OSPF – implementacja zaawansowana strefy/zony/AS.
 3. Redystrybucja protokołów dynamicznych/statycznych OSPF/ EIGRP/Static-route.
 4. Interakcja sesji IBGP i EBGP w systemach tranzytowych.
 5. Implementacja różnych topologii połączeń pomiędzy operatorami a klientem BGP.
 6. Kilku dostawców usług BGP (BGP Multihoming).
 7. Monitorowanie BGP.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE (3 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:

 1. Ukończone szkolenie etap 1 - Sieci Cisco, Huawei, VyOS

Cena: 4 700 zł netto (+VAT) 

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane wyłącznie w formie zdalnej. Jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje. Każdy uczestnik dostanie dane do logowania do serwera, gdzie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • jednostka sprzętowa z niezbędnym oprogramowaniem, peryferia (monitor, klawiatura, mysz)

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Arkadiusz Górka

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • sieć: DHCP, HTTP, FTP, IP, OSPF, EIGRP, BGP, SMTP, POP3, VPN, VoIP, ISCSI VRRP, HSRP, HEARTBEAT.
 • bezpieczeństwo: instalacja i administracja urządzeniami zabezpieczającymi
 • produkty: Cisco, Huawei, Huawei / Symantec, Vyatta / VyOS, IBM
 • system: Windows Server 2003-2016, Linux / Unix oparty na CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Red HaT

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Matematyki i Informatyki,Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, studia magisterskie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu, Projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe, studia inżynierskie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu starszy wykładowca.
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu nauczyciel przedmiotów informatycznych administrator systemów.
 • Opegieka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu administrator systemów i sieci zakres obowiązków:- koordynacja i utrzymanie systemów operacyjnych Windows Serwer, CentOS, Debian,Ubuntu, OpenSUSE, RedHat- zarządzanie i wdrażanie macierzy dyskowych dla dużych ilości danych Eternus, Ne-tApp, FreeNAS- odpowiedzialność za projektowanie i utrzymanie infrastruktury sieciowej (L2, L3,OSPF, BGP, VPN, NAT,VRRP, HSRP, Heartbeats)- wdrażanie i projektowanie klastrów w oparciu o ZFS, Glusterfs, DRBD, CEPH- wdrażanie i projektowanie usług wirtualizacyjnych w oparciu o Wmware Esxi /Vcenter, KVM SmartOS, Hyper-V, Proxmox

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu starszy wykładowca.
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu nauczyciel przedmiotów informatycznych administrator systemów.
 • Ponad 5 000 godzin przeprowadzonych szkoleń.
 • Prawie 200 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację Sieci Cisco, Huawei, VyOS, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi ustawić filtrację ruchu sieciowego poprzez listy ACL,
 • rozumie podstawy protokołu i adresacji IPv6,
 • zna zasady redystrybucji protokołów dynamicznych/statycznych OSPF/ EIGRP/Static-route,
 • zna protokoły HA na urządzeniach sieciowych (VRRP, HSRP, GLBP, Cluster VyOS),
 • potrafi kontrolować dostęp do użytkowników poprzez usługę Port-Security,
 • potrafi skonfigurować zabezpieczanie dostępu administratorskiego.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. Sieci Cisco, Huawei, VyOS posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z kontrolowania dostępu użytkowników poprzez usługę Port-Security,
 • Strategia poznawcza – umiejętności analizy ruchu sieciowego poprzez listy ACL,
 • Informacja werbalna – umiejętności wykorzystania i doboru kilku dostawców usług BGP (BGP Multihoming),
 • Umiejętność motoryczna – umiejętności projektowania i monitorowania BGP,
 • Postawa – umiejętność stosowania implementacji różnych topologii połączeń pomiędzy operatorami, a klientem BGP.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl