MENU
pl en

ETAP 2. Naprawa wyświetlaczy w oparciu o ekrany TFT, IPS, OLED

ETAP 2. Naprawa wyświetlaczy w oparciu o ekrany TFT, IPS, OLED


ETAP 2. Naprawa wyświetlaczy w oparciu o ekrany TFT, IPS, OLED
Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Programowanie wyświetlaczy.

 1. Użycie programatora JC V1s.
 2. Naprawa TrueTone na podstawie odczytu z oryginalnego ekranu.

II. Doskonalenie techniki naprawy ekranów wykorzystując:

 1. Laminator próżniowo-ciśnieniowy - sklejenie ekranu z szybą OCA.
 2. Autoklaw - usunięcie niedoskonałości po procesach laminacji.
 3. Lampy UV - utrwalanie laminowania.
 4. Drut molibdenowy - oddzielenie pękniętej szyby od wyświetlacza.
 5. Urządzenie do usuwania kleju OCA - usuwanie starego kleju metoda mechaniczną.
 6. Delaminator - usuwanie uszkodzonego polaryzatora.

III. Naprawa usterek losowych występujących w sprzęcie szkoleniowym:

 1. Naprawa podświetlenia.
 2. Wymiana polaryzatora.
 3. Wymiana pękniętej szyby.
 4. Wymiana szyby z dotykiem.
 5. Naprawa wyświetlaczy z mechanicznym uszkodzeniem taśmy od dotyku.

IV. Wypalanie ramek z wyświetlaczy przy użyciu:

 1. Maszyny Blue Laser.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE (3 dni)

REALIZACJA JEDYNIE STACJONARNIE

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:

 1. Ukończenie szkolenia etap 1 - Regeneracja wyświetlaczy.
FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach, wyposażonych w telewizor 72' do wyświetlania slajdów. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną

Sale wyposażone są w urządzenia takie jak:

 • Podgrzewacz Do Separacji LCD NJLD 360°,
 • Lampa green Light,
 • Mechanic ir 10 pro,
 • Rakla,
 • Uchwyt na żyletki,
 • Pinceta Serwisowa Precyzyjna Relife RT-11C Prosta,
 • Zestaw Profesjonalnych Wkrętaków Qianli IFlying 3D,
 • Skalpel,
 • Pinceta toyo ESD-12,
 • Pinceta toyo ESD-12,
 • Opener QianLi T0.1mm,
 • Uchyt roboczy,
 • Drut 0.028mm,
 • Drut 0.035mm,
 • Nożyczki,
 • Rękawiczki ESD,
 • Cążki do drutu,
 • Szklana butelka z dozownikiem,
 • Butelka plastikowa z igłą,
 • Chusteczki bezpyłowe,
 • Pistolet do kompresora.
 • Uczestnik ma również do dyspozycji takie urządzenia jak: Laminator, AutoKlaw, BlueLaser. 

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Damian Baran.

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • elektronika, naprawa wyświetlaczy.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie. Technik elektronik.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 9 lat serwisowania urządzeń elektronicznych m.in laptopy, telefony, tablety.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Prawie 800 godzin przeprowadzonych szkoleń


CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną naprawę wyświetlaczy GSM, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • programuje wyświetlacze z wykorzystaniem programatora, ,
 • naprawia TrueTone,
 • naprawia ekrany z wykorzystaniem laminatora próżniowo-ciśnieniowego, autoklawu, lampy UV, drutu molibdenowego, urządzenia do usuwania kleju OCA oraz delaminatora,
 • naprawia różnego rodzaju usterki, m.in. uszkodzenie podświetlenia i polaryzatora, pękniętą szybę, szybę z niesprawnym dotykiem, naprawia wyświetlacze z uszkodzoną taśmą od dotyku,
 • stosuje maszynę Blue Laser do wypalania ramek z wyświetlaczy,
 • doradza Klientom w zakresie opłacalności i możliwości naprawy.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie naprawy wyświetlaczy GSM posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna - doskonalenie techniki naprawy ekranów, w tym sklejenie ekranu z szybą OCA, utrwalanie laminowania, oddzielenie pękniętej szyby od wyświetlacza, usuwanie starego kleju OCA oraz programowanie wyświetlaczy przy użyciu programatora JC V1s.
 • Strategia poznawcza - rozwijanie umiejętności skutecznej strategii poznawczej w kontekście naprawy wyświetlaczy, obejmującej analizę danych, identyfikację problemów oraz efektywne podejście do doskonalenia techniki naprawy ekranów.
 • Informacja werbalna - precyzyjne przekazywanie informacji na temat naprawy różnorodnych usterek, takich jak naprawa podświetlenia, wymiana polaryzatora, szyb z dotykiem, wyświetlaczy z mechanicznym uszkodzeniem taśmy od dotyku.
 • Umiejętność motoryczna - wykonywanie precyzyjnych czynnościach, takich jak wypalanie ramek z wyświetlaczy przy użyciu maszyny Blue Laser, rozwijając jednocześnie sprawność manualną.
 • Postawa - kształtowanie postawy samodzielności, zaangażowania i ścisłego przestrzegania procedur, aby zapewnić wysoką jakość naprawy wyświetlaczy GSM oraz minimalizację ryzyka błędów w procesie naprawczym.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl