MENU
pl en

ETAP 1. Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych

ETAP 1. Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych

PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Podstawowe pojęcia i związane z nimi zagadnienia.

II. Elektrostatyka - potencjalne zagrożenia wynikające z ignorowania zjawiska.

III. Organizacja stanowiska pracy.

 1. Ergonomia obszaru wykonywania napraw.
 2. Sprzęt serwisowy.
 3. Chemia serwisowa.

IV.Budowa urządzeń elektronicznych na przykładzie komputerów przenośnych.

 1. Podzespoły składowe - ich funkcje i wpływ na działanie urządzenia.
 2. Płyta główna - budowa, założenia konstrukcyjne, zmiany w miarę rozwoju technologii.

V. Płyty główne laptopów w praktyce.

 1. Sposoby pracy z zasilaczem laboratoryjnym oraz interpretacja widocznych danych.
 2. Podstawowe możliwości pomiarowe multimetru cyfrowego.
 3. Rozpoznawanie architektur i kluczowych komponentów.
 4. Oznaczenia na soldermasce - sposoby identyfikacji większości komponentów.
 5. Sterowanie przepływem prądu na płycie głównej - najważniejsze układy, gałęzie zasilania oraz sygnały.
 6. Elementarne informacje na temat dokumentacji technicznej - diagram blokowy, dokument boardview.

VI. Bazowa ścieżka diagnostyki uszkodzonego laptopa.

 1. Dział obsługi klienta.
 2. Pierwsze kroki diagnostyczne.
 3. Uszkodzenia na płycie głównej .

VII. Softwarowe sposoby diagnostyki urządzeń.

 1. Przydatne zestawy aplikacji.
 2. Niezbędne adresy w przestrzeni internetowej.

VIII. Praktyczne umiejętności naprawcze - lutowanie komponentów na płytkach wielowarstwowych.

 1. Konfiguracja oraz wykorzystanie dostępnego sprzętu.
 2. Wymiana komponentów montowanych powierzchniowo.
 3. Wymiana komponentów montowanych w technologii przewlekanej.

IX. Znaczenie oprogramowania BIOS/EFI dla poprawnej pracy współczesnego komputera.

 1. Rozpoznawanie kości programowalnych.
 2. Przykłady urządzeń pracujących z najpopularniejszymi układami.
 3. Odczyt/zapis danych z najczęściej występujących kości SPI FLASH.
 4. Przedstawienie sposobu odczytu/zapisu danych z układu EC.

X. Skrótowe omówienie budowy logiki wyświetlaczy.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (5 dni)

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane w formie zdalnej jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje, a także obraz z wizualizera, co pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

Naprawa elektroniki etap I.

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • lutownica grotowa,
 • lutownica na gorące powietrze,
 • zasilacz laboratoryjny z przewodami,
 • pochłaniacz oparów dymu,
 • programator EPZ,
 • mata silikonowa do lutowania,
 • sonda pomiarowa,
 • multimetr,
 • szczotka ESD,
 • pendrive,
 • box z drobnymi narzędziami serwisowymi: ( zestaw niezbędnych śrubokrętów, otwierak plastikowy, otwierak metalowy, szpatułka metalowa, pensety, nożyk, nożyczki, spoiwo lutownicze, taśma absorbcyjna, topnik, odsysacz spoiwa, szkło powiększające, kombinerki, cążki tnące),
 • izopropanol, 
 • przygotowane laptopy/płyty główne z gotowymi usterkami,
 • wizualizer,
 • fartuch antyelektrostatyczny.

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w telewizory 72' do wyświetlania schematów, boardview, slajdów, wizualizer - którego działanie jest identyczne jak w przypadku mikroskopu z funkcją udostępniania obrazu w sieci . Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną

Sale wyposażone są w urządzenia takie jak:

 • zasilacz serwisowy,
 • lutownica grotowa,
 • lutownica na gorące powietrze,
 • programator EPZ,
 • programator IC,
 • mikroskop laboratoryjny,
 • multimetr,
 • pochłaniacz oparów dymu,
 • nożyk,
 • taśma absorbcyjna,
 • spoiwo lutownicze,
 • topnik,
 • kombinerki,
 • cążki tnące,
 • sonda pomiarowa,
 • grot typu T,
 • odysak spoiwa,
 • szczotka ESD,
 • śrubokręt Wera komplety,
 • otwierak plastikowy,
 • otwierak metalowy,
 • szpatułka metalowa,
 • penseta,
 • pendrive,
 • przewody zasilające.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe. Każde biurko wyposażone jest w urządzenie wentylujące, które ma za zadanie filtrowanie powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Identyfikuje poprawnie elementy elektroniczne znajdujące się na płycie głównej.
 • Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi normami ESD.
 • Rozkłada i składa przenośne urządzenia elektroniczne.
 • Charakteryzuje każdą część składową urządzeń elektronicznych.
 • Charakteryzuje płyty ze względu na architektury.
 • Wykorzystuje zakres programów diagnostycznych przy usterkach software'owych.
 • Programuje kości SPI typu 25 oraz układy scalone KBC.
 • Lutuje komponenty montowane w technologii SMD, THT.
 • Znajduje i usuwa podstawowe usterki występujące na płycie głównej.
 • Określa poziom uszkodzeń.
 • Wykonuje naprawę sprzętu elektronicznego klienta oraz doradza w zakresie opłacalności naprawy sprzętu lub zakupu nowego.
INFORMACJE O TRENERZE 1 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Brach

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, bezpieczeństwo

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe. Ukończone studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego. Certyfikat comptia

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 11 400 godzin przeprowadzonych szkoleń
 • Ponad 22 600 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
CELE SZKOLENIA >

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów urządzeń elektronicznych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się opisami poszczególnych komponentów,
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania uszkodzonych elementów,
 • Informacja werbalna – umiejętność wymiany komponentów,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi,
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy.

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

INFORMACJE O TRENERZE 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Piela

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, programowanie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Trener, 11-to letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego. Ukończony kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721. Od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 8 500 godzin przeprowadzonych szkoleń

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl