MENU
pl en

ETAP 1.Naprawa wyświetlaczy GSM


ETAP 1.Naprawa wyświetlaczy GSM

Cena: 3 900.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Przygotowanie i zabezpieczenie wyświetlacza.

 1. Regeneracja z użyciem separatorów podciśnieniowych.
 2. Regeneracja z użyciem  lasera.

II. Metody czyszczenia odseparowanych wyświetlaczy.

 1. Usuwanie pozostałości starych warstw kleju metodą mechaniczną.
 2. Usuwanie pozostałości starych warstw kleju metodą chemiczną.

III. Demontaż i wymiana warstw polaryzacyjnych na ekranie.

IV. Omówienie sposobu wymiany uszkodzonego podświetlenia w wyświetlaczach.

V. Sposób pozycjonowania szyb względem wyświetlaczy.

VI. Sposoby laminowania wyświetlaczy.

 1. Użycie laminatora próżniowo-ciśnieniowego.

VII. Omówienie działania autoklawu.

 1. Niedoskonałości powstające przy procesach laminowania.
 2. Ustawienie odpowiedniego czasu pracy autoklawu.
 3. Ustawienie odpowiedniej temperatury.
 4. Typy wyświetlacza oraz jego rozmiar.

VIII. Metody utrwalania laminowania.

IX. Działanie testera do matryc.

 1. Sprawdzenie działania dotyku.
 2. Weryfikacja wyświetlanych kolorów.

X. Metody demontażu ramek z wyświetlaczy.

 1. Użycie Lasera TBK 958.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE (3 dni)

REALIZACJA JEDYNIE STACJONARNIE

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektroniczna. Zalecamy ukończenie szkolenia 'Zapoznanie się z oprogramowaniem serwisowym oraz najczęstszymi usterkami występującymi w telefonach', celem podniesienia umiejętności manualnych.

Cena: 3900 zł

FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach, wyposażonych w telewizor 72' do wyświetlania slajdów. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, 

Sala nr 2 składa się z 4 stanowisk roboczych,

Obie sale wyposażone w urządzenia takie jak:

 • Podgrzewacz Do Separacji LCD NJLD 360°,
 • Lampa green Light,
 • Mechanic ir 10 pro,
 • Rakla,
 • Uchwyt na żyletki,
 • Pinceta Serwisowa Precyzyjna Relife RT-11C Prosta,
 • Zestaw Profesjonalnych Wkrętaków Qianli IFlying 3D,
 • Skalpel,
 • Pinceta toyo ESD-12,
 • Pinceta toyo ESD-12,
 • Opener QianLi T0.1mm,
 • Uchyt roboczy,
 • Drut 0.028mm,
 • Drut 0.035mm,
 • Nożyczki,
 • Rękawiczki ESD,
 • Cążki do drutu,
 • Szklana butelka z dozownikiem,
 • Butelka plastikowa z igłą,
 • Chusteczki bezpyłowe,
 • Pistolet do kompresora.
 • Uczestnik ma również do dyspozycji takie urządzenia jak: Laminator, AutoKlaw, BlueLaser. 

 • Sala nr 2 składa się z 4 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: Podgrzewacz Do Separacji LCD NJLD 360°, Lampa green Light, Mechanic ir 10 pro, Rakla, Uchwyt na żyletki, Pinceta Serwisowa Precyzyjna Relife RT-11C Prosta, Zestaw Profesjonalnych Wkrętaków Qianli IFlying 3D, Skalpel, Pinceta toyo ESD-12, Pinceta toyo ESD-12, Opener QianLi T0.1mm, Uchyt roboczy, Drut 0.028mm, Drut 0.035mm, Nożyczki,Rękawiczki ESD, Cążki do drutu, Szklana butelka z dozownikiem, Butelka plastikowa z igłą, Chusteczki bezpyłowe, Pistolet do kompresora.
 • Uczestnik ma również do dyspozycji takie urządzenia jak: Laminator, AutoKlaw, BlueLaser. 

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Damian Baran

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • elektronika, Naprawa wyświetlaczy..

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie. Technik elektronik.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 9 lat serwisowania urządzeń elektronicznych m.in laptopy, telefony, tablety

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Prawie 800 godzin przeprowadzonych szkoleń


CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie naprawy wyświetlaczy GSM posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy na temat kodowania wyświetlaczy,
 • Strategia poznawcza – umiejętności testowania działania matryc za pomocą testerów,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia sposobu laminowania wyświetlaczy,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykorzystania autoklawu,
 • Postawa – umiejętność stosowania metody utrwalania laminowania.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną naprawę wyświetlaczy GSM, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi wykonywać pozycjonowanie szyby względem wyświetlaczy,
 • wie, jak pracować z urządzeniem autoklaw,
 • potrafi przeprowadzić prawidłowy test działania dotyku na wyświetlaczu,
 • potrafi wykorzystywać tester matrycy celem weryfikacji poprawności wyświetlanych barw na ekranie,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat wykorzystywania separatora podciśnieniowego,
 • potrafi wykorzystać niebieski laser do wymiany obudowy zewnętrznej,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat wykorzystywania laminatora próżniowo-ciśnieniowego,
 • potrafi zaprogramować wyświetlacz z użyciem programatora JC V1s.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!