MENU
pl en

ETAP 1. Microsoft Word


ETAP 1. Microsoft Word

Cena: 1 500.00zł

ETAP 1. Microsoft Word
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików.

II. Tworzenie i edycja dokumentów tekstowych.

III. Zastosowanie różnych formatów i stylów.

 1. Udoskonalenia dokumentów.
 2. Stosowanie dobrych praktyk.
 3. Opcje formatowania.

IV. Wstawianie tabel do dokumentów.

V. Wstawianie obrazów oraz rysunków do dokumentów.

VI. Przygotowywania dokumentów do wydruku.

VII. Przygotowanie korespondencji seryjnej.

VIII. Stosowania opcji ustawień strony.

 1. Sprawdzenie oraz poprawa napisanego tekstu.
 2. Wydruk.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

Cena: 1500 zł

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych pracowników biurowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna - rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia i efektywnego zrozumienia zaawansowanych funkcji programu Microsoft Word.
 • Strategia poznawcza - doskonalenie umiejętności organizacji pracy oraz skutecznego wykorzystania różnych narzędzi programu podczas tworzenia i edytowania dokumentów.
 • Informacja werbalna - rozwijanie zdolności precyzyjnego i jasnego wyrażania myśli przy tworzeniu dokumentów, zarówno w kontekście tekstu jak i formatowania.
 • Umiejętność motoryczna - udoskonalanie zdolności precyzyjnego operowania narzędziami edytorskimi programu Microsoft Word w celu płynnego tworzenia i formatowania dokumentów.
 • Postawa - kształtowanie postawy skupionej na szczegółach, staranności oraz chęci ciągłego doskonalenia się w obszarze tworzenia i edytowania dokumentów w programie Word.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności posługiwania się programem WORD, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Tworzy i edytuje dokumenty tekstowe, nadając im profesjonalny wygląd.
 • Wstawia tabele do dokumentów, organizując dane w czytelnej formie.
 • Stosuje różne formaty i style, podkreślając istotne elementy treści.
 • Wstawia obrazy i rysunki, wzbogacając dokumenty wizualnie.
 • Przygotowuje dokumenty do wydruku, dostosowując ustawienia strony.
 • Tworzy korespondencję seryjną, personalizując treści dla wielu odbiorców.
 • Wykorzystuje zaawansowane opcje ustawień strony, nadając dokumentom profesjonalny wygląd.
 • Poprawia i redaguje tekst, eliminując błędy ortograficzne i gramatyczne.
 • Wdraża efektywne praktyki formatowania, zwiększając czytelność i atrakcyjność dokumentów.
CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Robert Mazur

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Szkolenia MS OFFICE, Open Office, ECDL,

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wykształcenie wyższe, uprawnienia egzaminatora VCC - DigComp wszystkie poziomy zaawansowania A, B, C

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu „Pracownik obsługi biurowej”.
 • Prowadzenie szkoleń obsługi kas fiskalnych, ECDL i DigComp A, B, C.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu i technik sprzedaży.
 • Wdrażanie systemów komputerowych i oprogramowania pakietów MS Office.
 • Certyfikat ECDL Excel Advnced

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 10 lat doświadczenia szkoleniowego, ponad 3000 godzin szkoleń z obsługi pakietów MS Office
FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane wyłącznie formie zdalnej. Jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje. Każdy uczestnik dostanie dane do logowania, trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • jednostka sprzętowa z niezbędnym oprogramowaniem, peryferia (monitor, klawiatura, mysz)

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!