MENU
pl en

ETAP 1. Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.


ETAP 1. Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.

Cena: 4 300.00zł

ETAP 1. Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:

I. Omówienie elementów elektronicznych występujących w urządzeniach oraz ich funkcji i przeznaczenia.

 1. Elementy bierne.
 2. Elementy czynne.
 3. Elementy indukcyjne.
 4. Elementy zabezpieczeń.

II. Konstrukcje układów zasilania z sieci napięcia przemiennego 230V.

 1. Budowa filtra/filtrów przeciwzakłóceniowych.
 2. Cel stosowania.

III. Układ PFC wyjaśnienie zasady działania i potrzeby stosowania.

 1. Układy aktywne.
 2. Układy pasywne.
 3. Rozpoznawanie wartości napięcia zasilania (110 – 230 V).

IV. Układ zasilania PWM / działanie, kontrola, sterowanie.

 1. Napięcie czuwania.
 2. Kontrola i ograniczenie prądowe.
 3. Masa zimna i gorąca – wpływ na bezpieczeństwo serwisanta.

V. Zasilanie układem podświetlania, omówienie układu zasilania, sterownie i regulacja napięcia diod LED.

 1. Rodzaje stosowanych typów podświetlania.
 2. Sposoby diagnostyki uszkodzeń elementów wykonawczych w układzie podświetlania.
 3. Metody ustalania typów podświetlania.
 4. Wymiana elementów podświetlania, pasków LED, demontaż wyświetlacza - ćwiczenia praktyczne.

VI. Możliwości zastosowania próby zwarciowej znanej z serwisowania płyt głównych laptopów w serwisowaniu telewizorów i monitorów.

 1. Gdzie bezpiecznie stosować.
 2. Jak stosować.

VII. Schemat blokowy.

 1. Omówienie konstrukcji całości urządzenia na bazie schematu blokowego.

VIII. Praktyczna identyfikacja elementów i układów na konkretnych modułach.

 1. Wskazanie konkretnych komponentów i układów wskazanych przez trenera.
 2. Ćwiczenia praktyczne - podłączenie napięcia na moduły, pomiary multimetrem, diagnostyka i naprawa.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

Cena: 4300 zł

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Wiesław Atłas

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika. Elektromechanika

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie. Technik elektronik

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 30 lat serwisowania urządzeń elektronicznych, w tym laptopów, technologii LCD, monitory i TV

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1 350 godzin przeprowadzonych zajęć. Kurs pedagogiczny. 5 lat doświadczenia w szkoleniu uczniów klas 4 i 5 Liceum Zawodowego i Technikum Elektronicznego ZSZ w Pabianicach w cyklach 5-tygodniowych
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów urządzeń wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność charakteryzowania usterki,
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania usterek w urządzeniach z wyświetlaczem LCD,
 • Informacja werbalna – umiejętność pozyskania i przekazania informacji na temat powodu awarii,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność posługiwania się narzędziami serwisowymi i pomiarowymi,
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii diagnostyki urządzeń.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę urządzeń elektronicznych wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi identyfikować elementy elektroniczne urządzeń,
 • potrafi charakteryzować konstrukcje układów zasilania,
 • zna zasady działania i potrzeby stosowania układów PFC,
 • zna zasady działania, kontroluje i steruje układem zasilania PWM,
 • potrafi sterować i regulować napięcie diod LED,
 • stosuje próby zwarciowe podczas diagnostyki usterek,
 • potrafi posługiwać się schematem blokowym,
 • potrafi identyfikować elementy i układy na konkretnych modułach.
Jednostka szkoleniowa >

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów. 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!