MENU
pl en

IMS architecture in the 5G network


IMS architecture in the 5G network


IMS architecture in the 5G network
framework plan >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Architektura IMS.

 1. Warstwowa struktura sieci.
 2. Elementy sieciowe.
 3. Protokoły.
 4. Architektura IMS w sieciach mobilnych 4G i 5G.

II. Usługi architektury IMS.

 1. Serwery aplikacyjne.
 2. Warstwa transportowa.
 3. Billing.

III. Terminologia protokołu SIP.

 1. Zadania w IMS.
 2. Definicja elementów sieciowych.
 3. Model trapezoidalny.
 4. Adresacja i nazewnictwo.

IV. Struktura protokołu SIP.

 1. Składnia wiadomości.
 2. Rodzaje zapytań protokołu SIP.
 3. Format zapytań i odpowiedzi.
 4. Kody odpowiedzi.
 5. Struktura nagłówków.
 6. Parametry nagłówków.
 7. Struktura treści wiadomości.
 8. Stos protokołu.
 9. Ćwiczenia.

V. Routing.

 1. Koncepcje routingu protokołu SIP.
 2. Definicja protokołu SDP (Session Description Protocol).
 3. Zadania protokołu SDP.
 4. Struktura protokołu SDP.
 5. Model oferta - odpowiedź.

VI. Bezpieczeństwo protokołu SIP.

 1. Klucze symetryczne, asymetryczne, podpis cyfrowy, hash.
 2. Wątki SIP.
 3. Bezpieczny SIPS.
 4. SIP Digest.
 5. S/MIME.

VII. Rozszerzenia protokołu SIP oraz protokołu SDP.

 1. Wymagania.
 2. Metody rozszerzone .
 3. Nagłówki rozszerzone.
 4. Ćwiczenia.

VIII.Architektura protokołu Diameter.

 1. Porównanie z protokołem RADIUS.
 2. Aplikacje.
 3. Elementy sieciowe.
 4. Rodzaje agentów.
 5. Interface.

IX. Składnia wiadomości protokołu Diameter.

 1. Format wiadomości.
 2. Definicja komend.
 3. Definicja AVP.
 4. Rodzaje AVP.
 5. Negocjacja parametrów.
 6. Ćwiczenia.

X. Routing protokołu Diameter.

 1. Adresacja.
 2. Wymagania routingu.
 3. Struktura sesji.
 4. Parametry niezbędne i opcjonalne.
 5. Bezpieczeństwo.

XI. Usługi protokołu Diameter.

 1. Naliczanie opłat za usługi.
 2. Role aplikacji.
 3. Komunikaty aplikacji.
 4. Interface Cx/Dx.
 5. Przepływ wiadomości.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 15.000 zł