MENU
pl en

5G foundations


5G foundations


5G foundations
framework plan >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wstęp.

 1. Zapotrzebowania kolejnych ewolucji od 2G do 5G.
 2. Artefakty mobilności 4G i 5G: sieć macierzysta, wizytowana, roaming, warstwa kontrolna i danych użytkownika.
 3. Architektura 5G NSA (non stand alone).
 4. Architektura 5G SA (stand alone).
 5. Nowe radio (NR).

II. Architektura sieci 5G NSA (non stand alone).

 1. Sieć radiowa.
 2. Elementy sieci korowej: AUC, EIR, PGW, MME, SGW.
 3. Funkcjonalności i topologia sieci sygnalizacyjnej.
 4. Topologia warstwy danych.

III. Architektura sieci 5G SA (stand alone).

 1. Usługi wewnętrzne 5G.
 2. Usługi udostępnione dla użytkownika.
 3. Elementy sieci korowej i radiowej.
 4. Integracja z LTE.
 5. Adaptacja IMS na potrzeby 5G.

IV. Integracja IMS.

 1. Rola IMS w sieciach LTE i 5G.
 2. Protokoły IMS: SIP, Diameter, RTP.
 3. Zasadnicze elementy korowe.
 4. Zarządzanie połączeniem.
 5. Warstwy danych.
 6. Ćwiczenia z analizy ścieżki kontroli połączenia i kontentu.

V. Stos protokołów 5G.

 1. Sesja PDU.
 2. Interface N2.
 3. Integracja z EPC (Evolved Packet Core).
 4. Usługi chmurowe 5G.
 5. Warstwa transportowa.
 6. SMF Session Management Function.

VI. Zarządzanie mobilnością.

 1. Obszary TA (Tracking Area).
 2. Obszary rejestracji użytkownika RA.
 3. Paging klasyczny i priorytetyzowany.
 4. Kontrola jakości.
 5. Zarządzanie przepływem usług.
 6. Przepływ komunikatów dla pagingu.

VII. Izolowane warstwy sieci 5G.

 1. Przyczyny i potrzeby wprowadzania izolowanych warstw.
 2. Architektura niezależnych warstw użytkowników 5G.
 3. Warstwy sieci korowej.
 4. Warstwy sieci radiowej.
 5. Wirtualizacja elementów sieciowych.

VIII. Zasoby chmurowe przy użytkowniku (MEC Multi-access Edge Computing).

 1. Przykłady usług wykorzystujących MEC.
 2. Funkcjonalności dostarczane przez MEC.
 3. Komponenty wirtualnych elementów sieciowych (NFV Network Function Virtualisation).
 4. Różnice pomiędzy NFV i SDN (Software Defined Network).
 5. Przykład architektury MEC przy wykorzystaniu NFV.

IX. Przepływ komunikatów.

 1. Procedura rejestracji w 5G.
 2. Integracja z LTE z 5G-NSA.
 3. Komunikaty współpracy z LTE w etapie przejściowych.
 4. Integracja LTE z 5G SA.

CZAS TRWANIA - 32 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 15.000 zł