MENU
pl en

Elementy routingu dynamicznego i rozwiązań klasy Enterprise.


Elementy routingu dynamicznego i rozwiązań klasy Enterprise.

Raty
Elementy routingu dynamicznego i rozwiązań klasy Enterprise.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Routing dynamiczny.

 1. Protokoły routingu dynamicznego.
 2. Zastosowanie routingu dynamicznego w wybranych makietach sieciowych.
 3. Porównanie protokołów routingu dynamicznego.

II. Zaawansowane wykorzystanie usługi DNS.

 1. Wykorzystanie usługi DNS w load-balancing’u i planach ciągłości działania.
 2. Zaawansowana konfiguracja DNS.
 3. Repliki DNS, widoki DNS.
 4. Wykorzystanie widoków do kształtowania ruchu sieciowego.
 5. Korelacja ruchu zdanymi GeoIP.

III. Zagadnienia z zakresu failover IP, LACP.

 1. Metody i problemy agregacji ruchu sieciowego.
 2. Planowanie agregacji połączeń.
 3. Protokoły agregacji połączeń.
 4. Testowanie wydajności połączeń agregowanych.
 5. Definiowanie funkcji failover.
 6. Zagadnienia z zakresu agregacji połączeń LACP,Interface Binding.

IV. Podstawy klastrowania HA elementów sieciowych.

 1. Sposoby i możliwości klastrowania urządzeń sieciowych.
 2. Funkcjonalność HA.
 3. Rozwiązania komercyjne i opensource.

V. Zaawansowany monitoring sieci i protokołów sieciowych.

 1. Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego.
 2. Protokoły sieciowe.
 3. Narzędzia do analizy sieci.

VI. Eliminacja pojedynczego punktu awarii.

 1. Ćwiczenia z projektowania i wdrażania wszystkich dotychczas poznanych technik.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 3 500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu routingu dynamicznego,
 • Strategia poznawcza – umiejętność zaawansowanego wykorzystania usługi DNS,
 • Informacja werbalna – umiejętność wykorzystania rozwiązań klasy Cloud/Enterprise w sieciach komputerowych,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność projektowania, wdrażania technik sieciowych,
 • Postawa – umiejętność zastosowania protokołów routingu dynamicznego.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna protokoły routingu dynamicznego,
 • potrafi zastosować routing dynamiczny w makietach sieciowych,
 • zna zastosowanie usługi DNS w load-balancing’u i planach ciągłości działania,
 • potrafi wykonać zaawansowaną konfiguracje DNS,
 • zna metody i problemy agregacji ruchu sieciowego,
 • potrafi planować agregację połączeń
 • potrafi testować wydajność połączeń agregowanych,
 • potrafi definiować funkcje failover,
 • zna sposoby i możliwości klastrowania urządzeń sieciowych,
 • posiada wiedzę na temat rozwiązań komercyjne i opensource,
 • zna narzędzia do analizy sieci,
 • potrafi monitorować i analizować ruch sieciowy.
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Jacek Herold

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.
 • Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy - rekomendacja 'D'KNF
 • 8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 2 400 godzin przeprowadzonych zajęć. Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.