MENU
pl en

Dystrybucja systemów i aktualizacji w środowisku Windows Server 2016.


Dystrybucja systemów i aktualizacji w środowisku Windows Server 2016.

System Ratalny
Dystrybucja systemów i aktualizacji w środowisku Windows Server 2016.

Oferujemy kursy z zakresu administracji serwerami, realizowane w dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować usługi instalacji i konfiguracji serwerów i wdrażać rozwiązania w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan ramowy >

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

Ramowy plan kursu: 

I. Wprowadzenie. 

1. Przedstawieniezakresukształcenia.
2. Przedstawienieśrodowiskalaboratoryjnego. 

II. Zarządzanie obrazami systemu Windows.
1. Środowiskopreinstalacyjne.
2. Przygotowaniesystemudodystrybucji.
3. Tworzenieobrazusystemuoperacyjnego. 4. Aktualizacjaobrazusystemuoperacyjnego. 5. Odtwarzanieobrazusystemuoperacyjnego.

III. Rozpowszechnianie systemów operacyjnych z wykorzystaniem usługi Windows Deployment Services.
1. InstalacjaikonfiguracjausługiWindowsDeploymentServices.
2. Tworzenieipobieranieobrazusystemuwzorcowego.
3. Indywidualneimasowerozpowszechnianiesystemówoperacyjnych.

IV. Rozpowszechnianie aktualizacji systemów Windows z wykorzystaniem usługi Windows Server Update Service.
1. InstalacjaikonfiguracjausługiWindowsServerUpdateService. 2. Konfiguracjasystemówklienckich.
3. Zarządzaniepobieraniemaktualizacji.
4. Zarządzaniedystrybucjąaktualizacji.
5. Raportowanie. 


Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających, umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiętność wykorzystania modeli administracyjnych zarządzania
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań w zarządzaniu obiektami oraz kontami w środowisku Active Directory
 • Informacja werbalna – umiejętność wdrożenia odpowiednich rozwiązań w środowisku Acitve Directory
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność konfiguracji usługi wydruku
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji środowiska Active Directory, usługi wydruku i zastosowania funkcjonalności z uwzględnieniem potrzeb klienta

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNICY KSZTAŁCENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Potrafią wykonać instalacje Windows Server 2016
 • Znają funkcje, zadania serwera i dostępne usługi
 • Potrafią administrować serwerem Windows Server 2016Posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi administracyjnych, konsoli, dostępu zdalnego i Power Shell
 • Potrafią dokonać implementacji AD (Active Directory)Posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące funkcji AD, kontrolerów domen i ich bezpieczeństwa
 • Potrafią zainstalować i administrować AD poprzez narzędzia administracyjne
 • Potrafią zarządzać dyskami i woluminami
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.