MENU
pl en

Boot Up Sequence jako niezbędny element zaawansowanej naprawy złożonych usterek płyt wielowarstwowych - warsztaty


Boot Up Sequence jako niezbędny element zaawansowanej naprawy złożonych usterek płyt wielowarstwowych - warsztaty

System Ratalny
Boot Up Sequence jako niezbędny element zaawansowanej naprawy złożonych usterek płyt wielowarstwowych - warsztaty
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
Rozszerzona diagnostyka urządzeń i układów elektronicznych oraz analiza parametrów technicznych.
W tym:

 1. Usystematyzowanie procedury startu dla poszczególnych architektur płyt wielowarstwowych.
 2. Zaawansowana diagnostyka z użyciem dokumentacji boardview.
 3. Modyfikacja sprzętu - wymuszenie eliminacji uszkodzonego podzespołu.
 4. Procedura adaptacji dostępnych obecnie elementów jako substytuty niedostępnych podzespołów.
 5. Doskonalenie umiejętności manualnych na przykładach usterek mechanicznych.
 6. Syntetyzacja procedury próby zwarciowej.
 7. Ćwiczenia manualne – praca z boardview oraz sprzętem lutowniczym, z użyciem poszczególnych technik lutowania dla zminiaturyzowanych układów:
  a. Lutowanie powierzchniowe – ćwiczenia.
  b. Lutowanie przewlekane – ćwiczenia.
  c. Lutowanie układów z wyprowadzeniami sferycznymi w siatce rastrowej – ćwiczenia.
 8. Przykłady naprawy najcięższych usterek elektronicznych – ćwiczenia praktyczne i panel dyskusyjny

Każdy uczestnik ma możliwość elastycznego dostosowania programu dla swoich potrzeb.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne, podstawowa wiedza elektroniczna, podstawowa umiejętność czytania schematów ideowych i boardview oraz umiejętność lutowania układów BGA.

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów przenośnych urządzeń elektronicznych posiadających umiejętność postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się boardview.
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania zaawansowanych i rozległych usterek.
 • Informacja werbalna – umiejętność odtworzenia poprawnych połączeń, wymiany komponentów.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi i pomiarowymi.
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii montażu.

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Potrafią w oparciu o procedurę Boot Up Sequence odtworzyć poprawność rozruchu i działania płyt wielowarstwowych niezależnie od architektury.
 • Potrafią dokonywać zaawansowanych napraw płyt wielowarstwowych w urządzeniach elektronicznych w oparciu o dokumentację boardview.
 • Umieją znaleźć i usunąć zaawansowane i rozległe usterki występujące na płycie głównej powstałe na skutek przepięć i zwarć.
 • Posiadają wiedzę niezbędną do dalszego samodzielnego działania z wszystkimi rodzajami i stopniami trudności spotkanych usterek.
 • Posiadają świadomość i umiejętności rozpoznawania oraz opisania rozległości uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz.
 • Potrafią podzielić płyty ze względu na architektury.
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.