MENU
pl en

Automatyzacja systemu. Bezpieczeństwo danych, współpraca z zasilaczem UPS


Automatyzacja systemu. Bezpieczeństwo danych, współpraca z zasilaczem UPS

KoszykKup terazKoszykDodaj do koszykaRaty
Automatyzacja systemu. Bezpieczeństwo danych, współpraca z zasilaczem UPS
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Automatyzacja systemu.

 1. Wybór powłoki.
  a: ustawienia profilu użytkownika.
  b: planowanie automatyzacji.
  c: skrypty powłoki.
  d: pisanie skryptów wiedza ogólna.
  e: uruchamianie i prawa wykonywania.
  f: konfiguracja crona do sterowania skryptami.
  g: własne funkcje systemowe.

II. Bezpieczeństwo danych współpraca z zasilaczem UPS.

 1. Przygotowanie środowiska do współpracy z UPS’em.
 2. Konfiguracja nod’ów do współpracy z protokołem SNMP.
 3. Konfiguracja OID w protokole SNMP.
 4. Ustalanie progów w UPS.
 5. Konfiguracja zdarzeń.
 6. Konfiguracja powiadomień.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Znajomość systemu, oprogramowania systemowego Linux, tworzenie backupu, tworzenie wirtualizacji lub Ukończenie szkolenia: WYBÓR DYSTRYBUCJI LINUXAADMINISTRACJA SYSTEMEMINSTALACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO, INSTALACJA OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGOBACKUP SYSTEMU ORAZ OPROGRAMOWANIAWIRTUALIZACJA W SYSTEMACH KLASTROWYCH WIEDZA OGÓLNA

Cena: 3 000 zł

Więcej informacji >
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie administracji serwerami Linux, posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania ustawień profilu użytkownika,
 • Strategia poznawcza – umiejętność zastosowania skryptu powłoki,
 • Informacja werbalna – umiejętność zastosowań narzędzi do wykonywania kopii zapasowej.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność przygotowania środowiska do współpracy z UPS’em.
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji powiadomień.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzenia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu administracji serwerami Linux. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym Linux, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi wykonać kopie zapasową skryptów,
 • zna funkcje automatyzacji procesu kopii zapasowej,
 • potrafi konfigurować OID w protokole SNMP,
 • posiada wiedzę i umiejętności dotyczące konfiguracji zdarzeń,
 • potrafi konfigurować nondy do współpracy z protokołem SNMP,
 • posiada wiedzę i umiejętności dotyczące funkcji AD, kontrolerów domen i ich bezpieczeństwa,
 • potrafi konfigurować crona do sterowanie skryptami,
 • potrafi zarządzać dyskami backupu.
CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Mirosław Sekuła

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • sieć: LAN/WAN, SAN, VPN

WYKSZTAŁCENIE:

 • średnie - profil elektronika

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 13 lat pracy na stanowisku instruktora (zajmowałem sie naprawą elektroniki BTS Centertela w TPSA).
 • 12 lat działalności gospodarczej, budowa i utrzymanie sieci zakładowych i dostępowych.
 • 10 lat pracy jako administrator APPS (Linux, Solaris, Mikrotik, Cisco, HP).

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Zaawansowane szkolenia dla administratorów.
 • Szkolenia dla seniorów