MENU
pl en

Architektura IMS w sieci 5G


Architektura IMS w sieci 5G

Cena: 15 000.00zł netto

Architektura IMS w sieci 5G
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Architektura IMS.

 1. Warstwowa struktura sieci.
 2. Elementy sieciowe.
 3. Protokoły.
 4. Architektura IMS w sieciach mobilnych 4G i 5G.

II. Usługi architektury IMS.

 1. Serwery aplikacyjne.
 2. Warstwa transportowa.
 3. Billing.

III. Terminologia protokołu SIP.

 1. Zadania w IMS.
 2. Definicja elementów sieciowych.
 3. Model trapezoidalny.
 4. Adresacja i nazewnictwo.

IV. Struktura protokołu SIP.

 1. Składnia wiadomości.
 2. Rodzaje zapytań protokołu SIP.
 3. Format zapytań i odpowiedzi.
 4. Kody odpowiedzi.
 5. Struktura nagłówków.
 6. Parametry nagłówków.
 7. Struktura treści wiadomości.
 8. Stos protokołu.
 9. Ćwiczenia.

V. Routing.

 1. Koncepcje routingu protokołu SIP.
 2. Definicja protokołu SDP (Session Description Protocol).
 3. Zadania protokołu SDP.
 4. Struktura protokołu SDP.
 5. Model oferta - odpowiedź.

VI. Bezpieczeństwo protokołu SIP.

 1. Klucze symetryczne, asymetryczne, podpis cyfrowy, hash.
 2. Wątki SIP.
 3. Bezpieczny SIPS.
 4. SIP Digest.
 5. S/MIME.

VII. Rozszerzenia protokołu SIP oraz protokołu SDP.

 1. Wymagania.
 2. Metody rozszerzone.
 3. Nagłówki rozszerzone.
 4. Ćwiczenia.

VIII. Architektura protokołu Diameter.

 1. Porównanie z protokołem RADIUS.
 2. Aplikacje.
 3. Elementy sieciowe.
 4. Rodzaje agentów.
 5. Interface.

IX. Składnia wiadomości protokołu Diameter.

 1. Format wiadomości.
 2. Definicja komend.
 3. Definicja AVP.
 4. Rodzaje AVP.
 5. Negocjacja parametrów.
 6. Ćwiczenia.

X. Routing protokołu Diameter.

 1. Adresacja.
 2. Wymagania routingu.
 3. Struktura sesji.
 4. Parametry niezbędne i opcjonalne.
 5. Bezpieczeństwo.

XI. Usługi protokołu Diameter.

 1. Naliczanie opłat za usługi.
 2. Role aplikacji.
 3. Komunikaty aplikacji.
 4. Interface Cx/Dx.
 5. Przepływ wiadomości.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Zaawansowana wiedza z zakresu sieci. Ukończenie szkolenia SIECI TELEINFORMATYCZNE DLA ZAAWANSOWANYCH oraz FUNDAMENTY 5G

Cena: 15.000 zł  netto (+vat)

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie sieci 5G posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność poprawnego zastosowania rozszerzeń protokołu SPI oraz protokołu SPD,
 • Strategia poznawcza – umiejętność korzystania z usług w protokole Diameter,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia różnic pomiędzy protokołem Diameter a protokołem RADIUS,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność zastosowania kluczy symetrycznych, asymetrycznych,
 • Postawa – umiejętność wykorzystania koncepcji routingu protokołu SIP.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Hubert Chylewski

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • telekomunikacja mobilna, sieci LAN/WiFi, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami.

WYKSZTAŁCENIE:

 • wyższe - Fizyka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 9 lat inżynier ekspert telekomunikacji mobilnej - uruchamianie elementów sieci szkieletowej 2G-4G oraz usług dodanych.
 • 15 lat project manager projektów ICT - projekty dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług i sprzętu telekomunikacyjnego oraz dla branży energetycznej.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • GSM i UMTS
 • IMS
 • Protokół SIP, Diameter,Parley
KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci 5G, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi zastosować warstwową strukturę sieci,
 • zna elementy sieciowe,
 • zna i potrafi wykorzystać usługi w architekturze IMS,
 • zna terminologię protokołu SIP,
 • wie jaka jest struktura protokołu SIP,
 • potrafi wykorzystać koncepcje routingu protokołu SIP,
 • zna definicję, zadania i strukturę protokołu SDP,
 • potrafi zastosować klucze symetryczne, asymetryczne, podpis cyfrowy, hash,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat rozszerzeń protokołu SIP oraz protokołu SDP,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat protokołu Diameter,
 • zna różnice między protokołem Diameter a protokołem RADIUS,
 • potrafi formatować wiadomości w protokole Diameter,
 • zna definicję oraz rodzaje AVP,
 • potrafi wykonać adresację routingu w protokole Diameter,
 • zna wymagania routingu w protokole Diameter,
 • zna i potrafi wykorzystać usługi w protokole Diameter.
CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!