MENU
pl en

Administracja oraz wybór dystrybucji Linuxa


Administracja oraz wybór dystrybucji Linuxa

System Ratalny
Administracja oraz wybór dystrybucji Linuxa
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Wybór dystrybucji Linuxa.

 1. Zbieranie informacji do instalacji.
  a: profil środowiska w którym będzie pracował system.
  b: wybór oprogramowania.
  c: wybór programów systemowych.
  d: planowanie warstwy sprzętowej.
  e: file system planowanie obsługi storage in / out.
  f: urządzenia in/out.
  g: wybór dystrybucji (za I przeciw) wyciąganie wniosków.
 2. Instalacja.
  a: wstępna konfiguracja biosu (Wake-on-lan).
  b: wstępne uruchomienie narzędziem Live.
  c: testy sprzętowe (dyski, pamięci, sterowniki itp).
  d: przygotowanie dysku boot’owalnego dla dystrybucji.
  e: iso z podstawowym systemem (dlaczego takie ważne).
  f: obraz iso na pendrive.
  g: wstępna i próbna instalacja, planowanie: filesystemy, omówienie partycji, punkty montowania.
  h: groub konfiguracja podstawowa.
  i: instalacja końcowa (przygotowanie systemu do pracy).

II. Administracja systemem.

 1. Zaplanowanie i przygotowanie sieci mgmt.
 2. Sieć mgmt konfiguracja vlan.
 3. Firewall mgmt.
 4. Konfiguracja ssh server / klient.
 5. Zarządzanie kluczami klient / server (zabezpieczenia).
 6. Konfiguracja kont i praw usera.
 7. System powiadomień o zdarzeniach w powłoce.

CZAS TRWANIA - 40 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

cena: 4500zł

Więcej informacji >
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów Linuxowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania narzędzi programów systemowych.
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania kluczy klient / server 
 • Informacja werbalna – umiejętność .
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność instalacji i konfiguracji serwera z rolą kontrolera domeny.
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji serwera i zastosowania funkcjonalności z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym Linux, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNICY KSZTAŁCENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Potrafią wykonać wstępną konfiguracja biosu (Wake-on-lan).
 • Znają funkcje Firewall mgmt.
 • Potrafią konfigurować ssh server / klient.
 • Potrafi wykonać Sieć mgmt konfiguracja vlan.
 • Rozumie system powiadomień o zdarzeniach w powłoce.
 • Posiadają wiedzę i umiejętności konfiguracji kont i praw usera.
 • Potrafią wykonać obraz iso na pendrive.
 • Potrafią konfigurować bios (Wake-on-lan).
CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.